Serwery i technologie IT

Kolejne działanie Microsoft na rzecz interoperacyjności


Dodano: 18 Kwietnia 2008
Drukuj: Kolejne działanie Microsoft na rzecz interoperacyjności
Microsoft poinformował o podjęciu kolejnych działań na rzecz realizacji idei interoperacyjności, umożliwiając tym samym pełen dostęp do oprogramowania wysokiej jakości. Przyczyni się to do zwiększenia zgodności operacyjnej oprogramowania, udostępnienia większych możliwości rozwoju i szerszego wyboru dla branży informatycznej, którą współtworzą twórcy oprogramowania, partnerzy biznesowi, nabywcy i użytkownicy. Inicjatywa ta jest kolejnym krokiem, po wprowadzeniu zmian w zakresie technologii i procedur biznesowych, na drodze do zwiększenie otwartości, a także poszerzenia zgodności operacyjnej produktów firmy.


W pierwszym etapie Microsoft wdrożył cztery nowe zasady zgodności operacyjnej oraz podjął związane z nimi działania w odniesieniu do produktów biurowych powszechnego użytku, w tym zapewnienie otwartych połączeń, promowanie możliwości w zakresie przenoszenia danych, poprawienie zgodności ze standardami branżowymi, wspieranie bardziej otwartego stosunku do klientów i branży, w tym do inicjatywy otwartego dostępu do kodu źródłowego.

W kolejnym etapie Microsoft umieścił na serwerach MSDN blisko 10 tysięcy stron dokumentacji roboczych wersji oprogramowania technicznego dla protokołów Microsoftu wykorzystywanych w takich programach jak Microsoft Office 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007 oraz Microsoft Exchange Server 2007. Po dokonaniu tego, łączna liczba stron upublicznionych przez Microsoft zgodnie z przyjętą przez firmę zasadą działania na rzecz interoperacyjności, wzrośnie do 40 tysięcy. Wszyscy zainteresowani mogą obecnie bez żadnych opłat korzystać z dokumentacji, umożliwiającej lepsze powiązanie wymienionych poniżej produktów Microsoftu. W skład tej dokumentacji wchodzą:

   1. Protokoły umożliwiające współpracę Microsoft Office SharePoint Server 2007 z aplikacjami użytkowymi pakietu Office;

   2. Protokoły umożliwiające współpracę Microsoft Office SharePoint Server 2007 i innego typu oprogramowania dla serwerów firmy;

   3. Protokoły umożliwiające współpracę programów Microsoft Exchange Server 2007 i Microsoft Office Outlook;

   4. Protokoły umożliwiające współpracę aplikacji użytkowych Microsoft Office 2007 i innego typu oprogramowania dla serwerów.

W następstwie umieszczenia na serwerach dokumentacji oprogramowania, wszystkie kategorie programistów - w tym niezależni producenci oprogramowania (ISV), projektanci rozwiązań opartych na powszechnie dostępnych kodach oraz programiści zajmujący się komercyjnym tworzeniem oprogramowania dla użytkowników - uzyskają stały, nieograniczony dostęp do dokumentacji protokołów, ściśle definiującej sposób, w jaki wymienione powyżej oprogramowanie wysokiej jakości komunikuje się z innymi rozwiązaniami i programami Microsoftu. Tego rodzaju stały i nieograniczony dostęp przyczyni się do zwiększenia możliwości interoperacyjnego działania programistów i ułatwi promowanie rzeczywistych, interoperacyjnych rozwiązań na rynku.

"Firma Microsoft z przyjemnością informuje o kolejnych działaniach, za sprawą których realizujemy przyjętą przez nas zasadę działania na rzecz interoperacyjności poprzez upublicznienie szczegółowych protokołów dla Microsoft Office, Office SharePoint Server oraz Exchange Server. Jesteśmy przekonani, że zagwarantowanie stałego i nieograniczonego dostępu do tych protokołów przyczyni się do wyzwolenia kreatywności wszystkich kategorii programistów, która pozwoli im pracować nad interoperacyjnymi rozwiązaniami znajdującymi zastosowania w świecie rzeczywistym. Wdrażanie zasady interoperacyjności przyjętej przez firmę Microsoft stanowi ważny element działań naszej firmy mających na celu zwiększenie interoperacyjności obecnych na rynku rozwiązań" - powiedział Tom Robertson, dyrektor zarządzajacy Działu Interoperacyjności i Standardów w Microsoft Corporation.

Projektanci korzystający z protokołów SharePoint uzyskają dodatkowe możliwości i dostęp do zasobów umożliwiające im projektowanie rozwiązań współpracujących z aplikacjami użytkowymi Office i produktami z rodziny SharePoint Server. Dostęp do dokumentacji zainspiruje wyobraźnię tysięcy programistów, którym łatwiej będzie tworzyć nowe produkty i doskonalić istniejące już rozwiązania.

Podobnie programiści pracujący z protokołami z rodziny Exchange Server uzyskają dodatkowe możliwości i dostęp do zasobów umożliwiających tworzenie aplikacji bezpośrednio współpracujących z Echange Server lub Microsoft Office Outlook oraz zachowujących wszelkie informacje związane z obsługą poczty elektronicznej, kalendarzy, kontaktów, poczty głosowej i monitoringu realizacji zadań.

Zgodnie z zasadami działania na rzecz interoperacyjności przyjętymi przez Microsoft, dostęp do dokumentacji technicznej protokołów będzie powszechny i możliwy bez zawierania umów licencyjnych żadnego typu ani bez świadczenia jakichkolwiek opłat za prawo do wykorzystywania dokumentacji bądź ponoszenia innych kosztów. W przypadku protokołów chronionych przez oprogramowanie patentowe Microsoftu firma zamierza udostępnić prawa patentowe na dogodnych warunkach i ustalając niewysokie, dogodne opłaty. Ponadto Microsoft zamierza opublikować listę protokołów chronionych oprogramowaniem patentowym; udostępni też listę patentów i rozszerzeń licencji patentowych chroniących każdy z protokołów. Od projektantów rozwiązań opartych na powszechnie dostępnych kodach, niezależnie od tego, czy wykorzystują je do celów komercyjnych czy niekomercyjnych, nie będą jednak wymagane opłaty patentowe ani inne formy zezwolenia na projektowanie ulepszeń i poprawek do chronionych protokołów lub do ich nieodpłatnej dystrybucji. Jest to możliwe za sprawą zobowiązań w dziedzinie udostępniania własności intelektualnej podjętych przez z Microsoft z myślą o projektantach rozwiązań opartych na powszechnie dostępnych kodach i zgodnie z deklarowaną zasadą działania na rzecz interoperacyjności.

Źródło: Microsoft
« poprzednie   |   następne »
©2023 PowerServer  |   Mapa witryny  |   Aktualności  |   PowerComputer  |   Google+   |   Facebook
Znalazłeś błąd w działaniu strony? Napisz do nas


logotypy


Wszystkie nazwy produktów, producentów i ich technologii oraz logotypy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli
i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.