Serwery i technologie IT

Klauzula Informacyjna RODO

Drukuj: Klauzula Informacyjna RODO
 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Power Paweł Gorczyca spółka jawna. Ul. Łokietka 23a , 30-010 Kraków,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy (między innymi:

odpowiedzi na przesłane zapytania, przygotowanie i przesłanie oferty, generowanie dokumentów transakcyjnych oraz transportowych, obsługi procedur reklamacyjnych) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, w celu dopasowania oferty, prezentowania reklam i działań marketingowych, a także do wewnętrznych analiz.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty upoważnione przez Administratora, którzy musza mieć dostęp do tych danych (podmioty przetwarzające) w celu realizacji umowy (procesu sprzedaży np. firmy księgowe, firmy transportowe, prawnicze, dostawcom usług IT) oraz upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 
©2023 PowerServer  |   Mapa witryny  |   Aktualności  |   PowerComputer  |   Google+   |   Facebook
Znalazłeś błąd w działaniu strony? Napisz do nas


logotypy


Wszystkie nazwy produktów, producentów i ich technologii oraz logotypy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli
i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.